Saturday, October 09, 2010

My noble Tóth family of Tiszadob, Hungary

My Tóth family's nobility is old, and the family is very distinct. They were given their nobility in 1580 by King Rudolf I of Hungary, also Holy Roman Emperor and was from the house of Habsburg. It was granted to four (4) brothers: Imre (Emerich), Benedek (Benedict), Jakab (Jacob) and Ambrúzs (Ambrose). You can see my previous blog entry HERE containing their patent of nobility.

Currently, the only know line of Tóth's to be descendants of these four brothers, resided in Tiszadob, in Szabolcs megye, Hungary. They were living in Tiszadob as early as 1725, and sometime prior to that they were from the Külsõ-Szolnok megye area (now known as the Heves megye area). It's to the south-west of Tiszadob, and not all entirely that far.

The family began small, with a single known progenitor in 1725 being a Mihály Tóth. Through my research, he has two known sons:
*István Tóth (abt1709-1786)
*Mihály Tóth (abt1716-1794).

István's wife, known from death/burial records from Tiszadob, is an Erzsébet Csetneki (abt1721-1789). Csetneki is not a known family to have lived in Tiszadob around the time they would have married, so I've made the assumption that Erzsébet must have been from a neighboring village. Mihály's wife is unknown.

According to a 1750 document about the family, which can be found in the Lelesz convent archives in the old Zemplén county, it gives this very small and brief explanation of the family: "Tóth István, Mihály fia, és Mihály, István fia". This essentially means that István had a son named Mihály, and Mihály had a son named István. This helps.. a lot!

My direct paternal line of descent for my g-g-grandmother Eszter Tóth, ends with two Mihály Tóth's. They also used the additional name of Boros, to help distinguish them from other noble and non-noble Mihály Tóth's in the town. They would appear as "Boros Tóth Mihály". The eldest died in 1818 at the age of 66, estimated birth would be abt 1752. He fits perfectly to be the son of the above mentioned István, who had a son Mihály.. although he was allegedly born two years after the document was created. This is a problem. After conducting my Tiszadob researching (and I'm STILL conducting research in Tiszadob), I've come to the conclusion that my Mihály is either a namesake for his elder sibling that died young.. or his estimated age is an error on his death record. Around the time he died, Tiszadob was notorious with giving incorrect ages on marriage records.. so why couldn't that be the case for deaths as well? I believe that's the case.

The direct maternal line of descent of my g-g-grandmother Eszter Tóth is also a noble Tóth line from Tiszadob. Yes, her father and mother were cousins.. 4th cousins. As you're guessing, Eszter.. through her mother.. descends from Mihály, who had a son named István. István was born about 1736 and died 1798. He was married to an Erzsébet Porkoláb, another noble family from Tiszadob. She was born about 1741 and died in 1788. Through them, I descend from another Mihály born around the same time as Mihály Boros "Jr". I can safely assume that this line of descent is correct, since Mihály Boros "Sr" wouldn't have had two sons with the first name Mihály. This wasn't the von Reuss family of Germany, who named all their male children Heinrich in honor of Heinrich VI, Holy Roman Emperor... yes, every single one of them. Talk about a boring and probably difficult family tree. haha

I haven't found any other mentions of a Tóth family in Hungary descending from these four original brothers, other than my Tiszadob Tóth's. If you believe you may descend from these four brothers, please contact me with your research!

Patent of Nobility - Imre, Benedek, Jakab & Ambrúzs Tóth - 26 Feb 1580

NOS RUDOLPHUS Secundus Dei Gratia Electus Romanorum Imperator Semper Augustus ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, Serniae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariae, & REX Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carmolae, Marchio Moraviae, Dux Lucemburgae, ac Superioris de Inferioris Silesiae, Wirtembergae & Thekae, Princeps Sueniae, Comes Habspurgi, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi & Goritiae, Landgravius Alsatix, Marchio Sacri Romani Imperii, Supra Anasum, Burgouia, ac Superioris & Inferioris Lusatiae, Dominus Marchiae Sclavonicae, portus Naonis & Salinarum. Memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit universis, Quod nos cum ad nonnullorum fidelium nostrorum Praelatorum et Baronum humilimam supplicationem, nostrae propterea factam Maiestati, tum vero attentis & consideratis fidelitate et fidelibus servitiis fidelium nostrorum EMERICI, BENEDICTI, JACOBI et AMBROSY THOT, fratrum carnalium, quae ipsi Sacrae primum regni nostri Hungarie Coronae, et deinde Maiestati nostrae pro locorum et temporum varietate fideliter exhibuisse et impendisse, et in futurum quoque exhibere et impendere velle dicuntur. Cum igitur ob id, tum vero ex gratia et munificentia nostra Regia, qua quosque de Nobis et Republica Christiana benemeritos et virtutis colendae studiosos, antecessorum nostrorum Divorum quondam Hungariae Regum exemplo prosequi eisque certa virtutum suarum monumenta, quae ad maiora quoque praestanda eos incitare possent, decernere consuevimus. Eosdem EMERICUM, BENEDICTUM, JACOBU et AMBROSIUM THOT, de siatu et conditione ignobili, in qua hactenus perstitisse dicuntur, de Regae nostra potestatis plemtudine & gratia speciali exemptos, in Coetum et numerum verorum atque indubitatorum regni nostri Hungariae Nobilium duximus cooptando annumeran et adscriben. Annuentes et ex certa nostra scientia amimoque deliberato concedentes, ut ipsi a modo in posterum futuris semper et perpetius temporibus, omnibus illis gratis privilegis bororibus, indultis, libertatibus, juribus, prerogativus immunitatibus, quibus caeteri veri regni nostri Hungariae et partium ei subiectarum Nobiles; hactenus quomodolibet de iure vel consuetudine usi sunt et gauisi, ut unturque et gaudent, uti frui et gaud ere possint et valeant, heredesque et posteritates ipsorum utriusque sexus umuersae valeant atque possint. Inc cuius quidem nostra erga ipsos exhibitae gratiae & clementiae, ac liberalitatis testimonium, veraque nobilitatis signum hec arma sine nobilitatis insignia. SCUTUM vegt militare erectum rubei coloris, cuius in ima parte est brachium seu manus Thurcica, veste caesy coloris induta, ac tenens feria _rmeam nudam, in acumine caput hungaricum cruentum habentem. Scuto incumbit galea militaris clausa _leae supereminet ___ decus Corona, ex qua druidius Angelus, veste colestini coloris annctus, ac alas extergas colestini, rubei et aurei coloris, crucemque supra caput habens assurgit. A summitate vero galea lacini seu lemnisci hinc aurei et coelstini, illinc vero albi et rubei color ad utranque Scuti oram optime defluent, illudque dec_r et apposite exornant, Quemadmodum hec omina in capite seu principio praesentium Literarum nostrarum, pictoris manu et artificio propris suis coloribus recte depicta esse cernuntur. Eisdem EMERICO, BENEDICTO, JACOBO et AMBROSIO THOT, ipsorumque haeredibus & posteritatibus utriusque sexus universis gratiose danda duximus & conferenda : Decernentes, et ex certa nostra scientia animoque deliberato concedentes, ut ipsi amodo imposterum futuris semper perpetuis temporibus, eadem Arma nobilitatis insignia, injfar aliorum Regni nostri Hungariae et partium ei subiectarum Nobilium, sub bis iuribus, prerogatiuis indultis, libertatibus et immunitatibus, quibus ijdem uel natura uel consuetudine usi sunt & gauisi utunturque et gaudent ubique in paelijs, certaminibus, bastiludijs, torneamentis, duellis, monomachijs, ac alijs omnibus et quibusuis exercicijs militaribus et Nobilitaribus, nec non sigillis, uelis, cortinis, auleis, annulis, vexillis, clypeis, tentorys, domibus. Generaliter vero in quarumlibet rerum et expeditionum generibus, sub merae et syncerae Nobilitatis titulo, quo eos ac haeredes ipsorum utriusque sexus universos, ab omnibus cuiuscumque status, conditionis et praeminentiae homines existant dici nominari, haberique et reputari volumus, ferre gestare illisque uti, frui et gaudere possint et valeant, haeredesque et posteritates ipsorum utriusque sexus universae, valeant atque possint imo damus et concedimus praesentium per vigorem. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam, presentes literas nostras Secreto sigillo nostro, quo ut Rex Hungariae utimur impendenti communitas; Eisdem EMERICO, BENEDICTO, JACOBO et AMBROSIO, ipsorumque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus universis dandas duximus et concedendas. Datum manus fidelis nostri nobis dilecti, Reverendi Georgy Draskowyth, Electi Archiepiscopi Colocen ac Aepiscopi Jaurien, Locique eiusdem Comitis perpetui, Consiliary Aulae nostrae summi Cancellary in arce nostra Regia Pragensj vigesimo sexta die mensis February. Anno domini Millesimo Quingentesimo Octogesimo Regnorum nostrorum Romani quinto, Hungariae et aliorum octavo, Bohemiae vero anno similiter quinto. VENERABILIBUS in Christo patribus dominis Praefato Georgu Draskowyth Colocensis et Bachien, Aecclesiarum canonice unitarum Aelecto Archiepiscopo, Stephano Radecio Agrien, Joanne Monozloy Zagrabien, Gregorio Bornemiza Waradien, Nicolao Telegdino Quinque Aecclesien, Stephano Feierkewy Wesprimien, eodem Georgio Draskowyth Jaurien, Balthasare Melegh Chanadien, Zacharia Mossoczy Wacien, ae fratre Michaele de Cztino Electo Segmen, necnon Administratore Modrusien Ecclesiarum Episcopis Ecclesias dei foeliciter gubernantibus, Strigonien Metropolitana, Transylvamen, Nittrien, Sirmien, Boznen et Tinimen Cathedralibus sedibus vacantibus. Item Spectabilibus et Magnificis Comite Nicolao de Barhor, Indice Curiae nostre, Christophoro Wugnad Regnorum nostrorum Dalmatiae, Croatiae, et Sclavoniae Bano, Comite Georgio de Zrino Tauernicorum, Ladislao Banffy de Alsolyndwa Agazonum, Balthasare de Batthyan Dapiferorum, Emerico Czobor Cubiculariorum, Michaele Reway Janitor, Joanne Krwsyth de Lwpoglaw Curiae nostrae & Michaele Warday Pincernary nostrorum Regalium Magistris Comite Nicolao a Salmis et Newburgh Comite Posonien. Caeterisque quamplurimis regni nostri Comitatus tenen et honores.
RUDOLPHUS

Friday, October 08, 2010

Patent of Nobility - Gusztáv Grimm de Szepes-Etelvár - 01 July 1886

Mi Első Ferencz József, Isten kedvező kegyelméből Austriai Császár, Magyar, Cseh, Dalmát, Horvát, Tót, Halics, Ladomér, Ráma, Szerb, Kún és Bolgárországok apostoli, úgy Illyria, Jeruzsálem stb. Királya, Austria főherczege, Tocsana és Krakkó nagyherczege, Lotharingia, Salzburg, Steyer, Karantha, Krajna és Bukovina herczege, Erdély nagy fejedelme, morvai őrgróf, Felső és Alsó Szilézia, Modena, Parma, Piacenza, Quastalla, Osviecim? és Zára stb. herczege, Habsburg, Tyrol, Kyburg, Görz és Gradiska grófja, Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg stb. grófja, Triest, Cattaro és a szláv őrgrófság Ura stb. Emlékezetül adjuk czennel tudatván mindenekkel, kiket illet: Hogy Mi Személyünk körüli magyar Ministerünk előterjesztése folytán, kegyelmes, tekintelbe, és figyelembe vevén GRIMM GUSZTÁV őrnagy-hadbiró Hivünknek, Felségünk és Felséges Uralkodó Házunk izánti állandó hüségét és azon irdemeit, melyeket ő közös hadseregünkben 27 évi szolgálata közben jeles és kitüno tevékenysége által magának szerzett; figyelembe vevén különösen azt, hogy ő fennebb érintett folytonos hadbirósági alkalmazásában kiválo szakértelmet, erélyt és tapintatol tanusitván, kötelmeinek mindenkor teljesen eleget tett; s sikeres müködéseért Ferencz József rendünk lovagkerestjével is lett jutalmazva, tekintettl végre azon rendithetlen hüség és ragaszkodására, melylyel Felségünk és Felséges Uralkodó Házunk iránt minden körülmények között viseltelett, nevezett GRIMM GUSZTÁVOT és általa hites nejétől születt SZEPESSY ETELKA bárónőtől származó LAJOS GYULA EHRENREICHés HUBERT MIKLÓS ÁDÁM nevü fiaitss MÁRIA KAROLINA ANTONIA nevü leányát s Isten áldásából netán ezután születendő mindkét nembeli valamennyi törvényes ivadékát és matadékát, mind az imént emlitett kiváló érdemekért, mind pedig királyi kegyelmünk és kegyelmességünknél fogva, melylyel dicső emlékezetü Elődeink, a boldogutt magyar Királyok példájára mind azt, ki Felségünk és Felséges Uralkodó Házunk és Magyarországunk szent koronája izánt szép, jó és nemes tettek által maganak érdemeket szerezni és the erény ösvényét követni törekozik, jutalmazni és hathatós buzditásul a jutalom kitünő és maradandó jelével és emlékével feldisziteni szoktuk, királyi hatalmunkból és különös kegyelmünk és kegyelmességünkból Magyarországunk és társországai valóságos, igaz, régi és kétségtelen nemesei közé és sorába a "SZEPES ETELVÁRI" előnév használhatásának engedélyezése mellett felveendőnek tartottuk, begselsőbb királyi akaratunk szerint kegyelmesen megengedvén, hogy ezentúl jövendő örök időkig fennevezett GRIMM GUSZTÁV s mindkét nembeli valamennyi törvényes ivadéka és maradéka a "SZEPES ETELVÁRI" előnév használata mellett mind azon jágokkal élhessen és birhasson, melyekkel emlitett Magyaroszágunk és társországainak valóságos, igaz, régi és kétségtelen nemesei eddig elétörvény, vagy hajdani szokás szerint bármikép éltek és birtak, vagy élnek és birnak. Mely iránta tanusitott legfelsőbb királyi kegyelmünk és kegyelmességünk bővebb tanuságául s a valoságos, igaz és kétségtelen nemesség örök idők, ig fennmaradandó jeléül Neki és mindkét nembeli valamennyi törvényes ivadékának és maradékának következő czimert, vagy nemesi diszjett, adtunk és engedtünk: Egy álló vitézvért, hasozában félig, keresztben egészen átvágva, felső ezüst és arany s alsó kék mezőkre asztva; az első felső ezüst mezőben arany koronán befelé forditott meghajlott jobb kar könyökén nyugszik, mely arany markolatu kardot maga fölött forgat s arra levágott vérző törökfő van áttüzve; a másik felső arany mezőben vörös grifkeselyü felállva jobbra lépdel, és maga elött ezüst buzogány tart; a hazmadik alsó kék mezőben talapzat széléből zöld házmas hegy emelkedik fel, s annak közép telején arany korona van, melyből ezüst szinü egyszarvú arany szamval, lábkörmökkel és sörénynel nő fel, s előlábain arany koronát hord. A vitézvért felső főszélén koronázott nyilt lovagsisak nyugszik, melyről jobbra kék ezüst, baba vörös arany sisaktakarók diszesenfüggenek alá, a sisakarany koronájábó ugyanazon ezüst szinü egyszarvú nőki; előlábain arany koronát tartván. A vért alatt kék szalag vonul körül, melyen arany nagy betükkel e jelmondat van irva: "AUDAX ET FIDELIS." Kegyelmesen elhatározván és megengedvén továbbá, miszerint ezen czimert, vagy nemesi diszjelt, jövendő örök időkig többször nevesett és ezentúl már nemes SZEPES ETELVÁRI GRIMM GUSZTÁV mindkét nembeli valamennyi törvényes ivadékai és maradékai val együtt Magyarországunk s társarszágai valóságos, igaz gyökeres és kétségtelen többi nemesei ként mind azon joggal, melylyel ugyanazok törvény, vagy hajdani szokás szerint éltek és birtak, vagy élnek és birnak, viselhesse és használhassa ezen valóságos, igaz és ketségtelen nemesi czimmel hogy őt és mindkét nembeli valamenyi törvényes ivadékát és maradékát minden rendü, állapotu, hivatalu, méltóságu és tekintetü egyének felruházottnak s diszesitettnek tartsák és ismerjék nemcsak akarjuk, de kegyelmesen parancsoljukis. Minek emlékül és örök jeléül többször emlitett SZEPES ETELVÁRI GRIMM GUSZTÁVNAK s mindkét nembeli valamenyi törvényes ivadékának és maradékának apostili magyar királyi függő pecsétünkkel megerősitett jelen czimeres nemesi kiváltság levelünkel tartottuk kegyelmesen kiadandónak és engedendőnek. Kelt a Mi őszintén kedvelt Hivünk, nagyságos báró Orczy Béla, valóságos belső tilkos tanácsos, a vaskorana rendünk első osztályi lovagja, a magyar királyi Szent-István rend köszékeresztese; a norvégiai Olapés a bajor polgári érdemrend nagykeresztese; a porosz vörös sas és a porosz koronarad első osztályu lovagja; III Károly nevü spanyol királyi és perzsa nap és oroszlánred nagykeresztese; bölcsészeti és jogtudor és Személyünk körüli magyar Ministerünk kezei által, Schönbunnban Ausztriában Szent-János hava első napján, az Ur ezerny olczszázny olczvanhatodik, Uralkodásunk harmincznyokczadik évében.
Ferencz József s.k.
Báró Orczy Béla s.k.